ระบบบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

 
 
   
** คลิกเพื่อศึกษาคู่มือการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
 
กรุณาป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
เพื่อการบันทึกและแสดงผล ของระบบบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาที่สมบูรณ์ แนะนำให้ใช้ browser เป็น Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น
 
หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
โทร. 0-5391-6107 , 0-5391-6544 , 0-5391-6545

 

 

   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049