ระบบประกาศรายชื่อและตรวจสอบสถานะ นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

* กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

** โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ -internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!