ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  ระดับการศึกษา
 
 
   
 
กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่ระบบ
โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!
 

 

 

   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
© จัดทำโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง