ระบบใบแจ้งยอดการชำระเงิน

 
 
* กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องและครบถ้วน
** หลังจากเข้าสู่ระบบกรุณายืนยัน ยอมรับเงื่อนไขหนังสือแสดงความยินยอมให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร(บัตรนักศึกษา) ก่อนทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนเรียน
*** โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!
       
 

 

 

   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038