ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และ ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน)
โครงการโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
ปีการศึกษา 2563

* กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

** โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ -internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!